วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์
 • ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
 1. ใช้ในการพิมพิ์เอกสารต่างๆ
 2. ใช้ในการเรียนการสอน
 3. ใช้ในการค้นหาข้อมูล
 4. ได้รู้สิ่งที่อยากรู้
 5. ทันสมัย
 • โทษของคอมพิวเตอร์
 1. ทำให้สายตาเสีย
 2. เปลืองไฟและเสียค่าไฟ
 3. เวลาเล่นไปนานๆทำให้ปวดเมื่อยไปตามร่างกาย
 4. ทำให้เสียอนาคตถ้าใช้ไปทางที่ผิดๆ
 5. ทำให้เราเปลืองเงิน